Обстеження, випробування,
моніторинг споруд
+3 8 (044) 599-34-45
Наши услуги

Відділ проектування

Одним з основних напрямів діяльності нашої організації є проектні роботи по відновленню несучої здатності пошкоджених елементів конструкцій будівель і споруд в цілому. Проектні роботи проводяться по промисловим і цивільним об'єктам, на яких нами попередньо було вироблено обстеження. Дані проектні роботи виконуються з урахуванням використань інноваційних технологій і Ноу-хау, що дозволяють знизити вартість відновлень будівельних конструкцій в 2-3 рази, в порівнянні з традиційними методами.

Проектні роботи по розробці технічних рішень і технологій для відновлення або посилення існуючих конструкцій будівель і споруд відзначаються значною складністю в порівнянні з проектними роботами по новому будівництву. При виконанні даних робіт потрібно така інформація, яка містить дані про фактичні характеристиках конструкцій, що підсилюються, рівні фактичних навантажень, залишковому терміні експлуатації і т.д. Ці дані може надати тільки спеціалізована організація, тому проектні роботи по відновленню пошкоджених або аварійних об'єктів наша організація виконує, в основному, за результатами власних обстежень. Основний обсяг проектних робіт за результатами власних обстежень проводиться на великих енергетичних об'єктах і включає розробку технічної документації на аварійно-відновлювальні роботи, відновлення пошкоджених підкранових балок, димових труб, резервуарів, опор ЛЕП і т.д.

Пріоритети, при виконанні нами проектних робіт з відновлення будівель і споруд є крім умов міцності і стійкості проблеми довговічності. Задані терміни безпечної експлуатації, при проектних роботах забезпечуються ретельним аналізом причин пошкоджень, вибором сучасних ремонтно-будівельних матеріалів та спеціальних конструктивних заходів. Особливу увагу при проектних роботах з відновлення будівель і споруд приділяється технології виробництва робіт з урахуванням специфіки їх виконання в умовах існуючих підприємств.

Окрім, проектних робіт наша компанія пропонує проведення перевірних розрахунків будівель, споруд та їх основ.                 

-           Побудова 3D-моделі розраховується об'єкта на основі наданої замовником конструкторської документації;                   

-           Розрахунок несучої здатності фундаментів по ґрунту;    

-          Аналіз реальних варіантів одночасної дії різних навантажень для даної стадії роботи конструкції. Встановлення несприятливих поєднань різних навантажень відповідно до ДБН;                  

-           Розрахунок конструкції за граничним станом першої і другої груп з урахуванням несприятливих сполучень навантажень або відповідних їм зусиль;               

-          Аналіз міцності і стійкості конструкції;                 

-          Оформлення ілюстрованого звіту для надання в експертизу.    

З урахуванням специфіки замовлень компанія «Технотест» проводить комплексний аналіз споруд на всіх стадіях проектування, ґрунтуючись на сучасних комп'ютерних технологіях і широкому спектрі взаємозалежних розрахунково-дослідних систем.